SIRBİSTAN

Sırp yükseköğretim sistemi Bologna Süreci belirtilen Avrupa standartlarına uygundur ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) kullanır. Sırbistan da eğitim alabilmek için her hangi bir sınav sonucuna ihtiyaç bulunmamaktadır. Sırbistan yüksek eğitim kalitesi ve köklü üniversiteleri, donanımlı kadroları ile dünya sıralamasında öne çıkan üniversitelere sahiptir. Üniversitelerde İngilizce ve Sırpça eğitim verilmektedir ve Avrupa ‘nın en ekonomik yaşam koşulları ile eğitimde pek çok ülkeye göre daha ucuzdur.
Sırbistan’da 7 devlet, 9 özel , 1 vakıf üniversitesi olmak üzere 17 üniversite bulunmakta. Bu üniversitelerin 9 tanesi Belgrad içinde yer almaktadır.

Public
Unıversity of Belgrade
University of Novi Sad
University of Niš
University of Kragujevac
State University of Novi Pazar
University of Arts
University of Defence

Private
John Naisbitt University
Singidunum University
Union University
Metropolitan University
Alfa BK University
European University
Educons University
Nikola Tesla – Union University
Economics Academy

Foundation
International University of Novi Pazar

BELGRAD

Kaynak görüntüyü göster

İstanbul ve Atina dan sonraki en eski Avrupa yerleşim yeri olan Belgrad , Sırbistan’nın en kalabalık şehri ve başkentidir.
Yaklaşık 7000 yıllık geçmişi ile Avrupa’nın en eski şehirlerinden biri olan Belgrad, 1918 ile 2003 yılları arasında varlığını farklı isimler ve idari biçimlerle sürdürmüştür. Yugoslavya’ nın başkenti , ardından 2003 – 2006 yılları arasında Sırbistan – Karadağ devlet birliğinde Sırbistan’ın başkenti , sonrasında ise 2006 yılında Karadağ’ın ayrılması ile kurulan Sırbistan Cumhuriyeti’nin başkenti olarak tarihi yolculuğuna devam etmiştir.
Belgrad, Tuna ve Sava nehirlerinin birleştiği platoda yer almakta. Ülkeden geçen en büyük nehir olan Tuna’nın 60 kilometrelik kısmı, Sava nehrinin de 30 kilometrelik kısmı Belgrad sınırları içerisinde yer almaktadır. İki nehrin üzerinde 16 tane ada ve adacık bulunmakta.
17 farklı idari bölgesi olan Belgrad’ın nüfusu 2 milyon civarındadır. Sırbistan nüfusunun yaklaşık %23’ü başkent Belgrad da yaşamaktadır.
Şehir de çok sayıda eğitim kurumu bulunmaktadır. (Örneğin. Sadece şehirde 9 adet üniversite bulunmaktadır.) Bu kurumlar Avrupa Standartlarında eğitim vermektedir. Ülkede eğitim görmek isteyen yabancı öğrenciler genellikle Belgrad da bulunan eğitim kurumlarını tercih etmektedir.
Günün her saati yaşayan ve ruhu olan bir yerleşim bölgesidir. Yaşam kalitesi yüksek , yaşam maliyetleri nispeten düşüktür. İnsanı kendine bağlayan bir ruhu bulunmaktadır.
Türkiye ye yakınlığı , ulaşım kolaylığı ve hızla gelişmesi nedeniyle hem seyahat , hem eğitim hem de yatırım anlamında son dönemde çok talep edilen bir şehir statüsündedir.